Healing.

HealingOrdet healing kommer av det engelske ordet for å gjøre hel, hele og helbrede, og er en naturlig, anerkjent og effektiv behandling som har vært kjent i alle kulturer siden forhistorisk tid.

Som healer formidler jeg en universell energi som kan bidra til å sette i gang din indre selvhelbredelsesprosess. Denne prosessen kan være med på å påvirke dine fysiske eller psykiske problem & plager, løse opp blokkeringer, virke forebyggende og energigivende, samt fremme din indre balanse, personlige utvikling og livskvalitet.

Healingenergien jobber helhetlig på alle plan og tilpasser seg dine naturlige behov og problemer, den vet hvor den skal.

Du trenger ikke være syk for å få healing. Jeg trenger ikke vite hva som feiler deg, og jeg stiller ingen diagnose. Som healer har jeg ikke lov å utstede noen garanti og si at jeg kan hjelpe for spesifikke sykdommer eller problemer.

Jeg bruker ikke noe spesielt navn på den healingen jeg gir. Healingenergiene kommer uansett fra den samme universelle energi/kraft, kjærlighet og lys.

Fjernhealing tilbys også, avstander har ingen betydning. Healing kan også gis til hus og dyr.

Healing er en naturlig behandlingsmetode hvor dine indre, selvlegende og balanserende prosesser kan bli virksomme. En healer er en person som kan forsøke å hjelpe til med å sette i gang eller forsterke disse prosessene.

Selve behandlingen
Ved healing legger jeg som oftest hendene mine direkte på mottaker, eller holder de litt over, avhengig av hva jeg føler er rett.

Healing Jeg bruker ikke av min egen eller mottakers energi når jeg healer, men er en kanal for en universell healingenergi som strømmer gjennom mine hender.

Ved healing jobber jeg også ofte med mottakers energifelt (aura) og energisentra (chakra).

Ved fjernhealing snakker vi sammen på forhånd og avtaler et tidspunkt for når fjernhealingen skal skje.

Ved healing kan man oppleve kulde, varme, vibrasjoner, stikninger eller visuelt inntrykk, men dette er ikke farlig.

Du har klærene på under hele behandlingen!

For timebestilling;
Timer kan bestilles på telefon 40 21 22 55 mellom klokken 09 og 21, eller bjorn@naturia.no. Jeg tar i mot til behandling i Asker.

Får du ikke mulighet til å komme til avtalt time, så si fra god tid i forveien.

OBS: Healing kan være et naturlig og verdifullt tillegg til medisinsk behandling, men skal aldri erstatte medisinsk behandling. Er man syk bør lege også oppsøkes.