© Alle rettigheter reservert / All rights reserved.

Alle rettigheter knyttet til dette nettstedet forbeholdes Naturia. Det betyr;

 Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Man forholder seg til norske og internasjonale lover, og ingen del av siden kan reproduseres eller gjengis uten tillatelse.

 Eksterne pekere, navn og logoer er de respektive innehavere av nettstedenes eiendom, og er gjengitt etter avtale.

 Materialet på Naturias sider er fremstilt etter beste evne og med all mulig innsats, og formidles uten ansvar for feil eller mangler, og uten ansvar for skade som måtte oppstå fra bruk av dette nettsted eller eksterne nettsteder.

 Pekere til http://www.naturia.no aksepteres, så lenge det pekes til nettsiden i sin helhet uten bruk av rammer, enkeltsider eller andre endringer. Det er ikke tillatt å bruke pekere direkte til enkeltsider eller enkeltstående elementer som bilder, logoer og liknende uten avtale. Likeså må Naturia informeres om at linking har funnet sted.