Samtalepartner og veiledning.

Av og til kommer man i en situasjon hvor man føler at man trenger en samtalepartner å snakke med. Det kan være godt å komme til noen som bare lytter til deg og som viser forståelse for det du har på hjertet, og som kan motivere deg litt. Noen kaller det livsveiledning.

Jeg har selv vært gjennom vanskelige perioder, og har klart å snu dette til noe positivt. Jeg kan hjelpe deg med å finne motivasjon og endre fokus, og være en medvandrer på veien.

Jeg har full diskresjon!